Şirket Sorumluluğu

Profesyonel yetkinliğini çalışanlarını yüksek performans için motive edene liderlik anlayışını benimseyen, yenilikçi, açık görüşlü, şirket ihtiyaçlarını ve önceliğini kavrayabien, karar ve politikaları sorgulayabilecek cesarete sahip olan, stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda hareket eden, ekip içersinde uyumu arttırmayı ve verimliliği hedefleyen, deneyimlerini değerlendirip geliştirilebilecek esnekliğe sahip, karar ve davranışlarında şirket prensiplerini hayata geçiren, bireyleri seçme, geliştirme ve yükseltmeyi hedefler.