Bireye Saygı

Şirketteki herkesin birbirinin hak ve onuruna saygı gösterdiği, şirketin başarısı için harcanan emeğin ve katkının değerlendirildiği, fırsat eşitliğinin sağlandığı, özgürlüğün ve kendine güvenin aşılandığı sağlığı ve güvenliğinin en iyi seviyede korunduğu, bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlamaktadır.